Stowarzyszenia lekarzy dentystów

Stowarzyszenia lekarzy dentystów

Lekarze stomatologii, jak każda grupa zawodowa, posiadają swoje stowarzyszenia w kraju i za granicą. W Polsce najważniejszą organizacją jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Głównym celem PTS jest popularyzacja najnowszej wiedzy stomatologicznej i zapewnienie jej dalszego rozwoju. Nauka służy oczywiście podwyższeniu kwalifikacji dentystów w całym kraju. Stąd liczne zjazdy oraz szkolenia, przeznaczone nie tylko dla członków. Towarzystwo posiada także własne wydawnictwo specjalistyczne. Obowiązkowo prowadzona jest współpraca z zagranicznymi jednostkami. To wszystko ma służyć polepszeniu państwowej opieki w zakresie usług dentystycznych. Dodatkowo PTS wspomaga absolwentów uczelni medycznych. Ale studenci również posiadają własne stowarzyszenie. Jest nim Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii. Jego założenia są bardzo podobne, jak w przypadku PTS. Dodatkowo studenci wydają ogólnopolski kwartalnik stomatologiczny, w którym piszą o wszystkich sprawach dotyczących przyszłych dentystów. Aktywnie rozwijany jest Program Wymian Studenckich IADS. Daje on studentom możliwość wyjazdu i nauki nowych metod w wielu nowoczesnych ośrodkach. Tego typu działalność, jaką prowadzą PTS czy PTSS, jest niezbędna dla dalszego rozwoju stomatologii w Polsce. Żadna z dziedzin medycyny nie może iść do przodu, bez dodatkowych środków i zabiegów samych zainteresowanych. Dentyści o tym wiedzą, i dlatego wzajemnie udzielają sobie wsparcia.