Przesłanki stomatologii sądowej

Przesłanki stomatologii sądowej

Stomatologia sądowa zajmuje się zastosowaniem znajomości wiedzy dentystycznej do celów identyfikacji i jest użyteczna w prawie pracy, cywilnym i karnym. Jest gałęzią stomatologii, której zadaniem jest właściwe użycie i badanie dowodów w postaci uzębienia, oszacowaniem i przedstawieniem odkryć, które to z kolei są ważne dla wymiaru sprawiedliwości. Stomatologia sądowa jest bardzo ważną dziedziną i obejmuje istotne tematy dla śledztw sądowych takie jak: określenie wieku, zebranie dowodów dentystycznych w przestępstwach na tle seksualnym, krzywdzenia dzieci, odpowiedzialności zawodowej. Używa się wyżej wymienionych technik szczególnie przy wskazaniu czyje zwłoki zostały znalezione. Określenie czy powodem śmierci było przestępstwo. Poznanie ofiary i jest sprawcy. Oddanie ciała rodzinie. Przygotowanie dokumentów tożsamości osób porzuconych lub przygotowanie dokumentów potrzebnych do ustalenia wieku dziecka, aby mogło zostać zaadoptowane. W przestępstwach pobicia dokonuje się oględzin o stopniu urazu. Stomatolog sądowy współpracuje także w wykryciu objawu krzywdzonego dziecka, ponieważ najczęściej w takich przypadkach odkrywa się urazy w jamie ustnej i tkankach okołoustnych. Innym zadaniem tej dyscypliny są przestępstwa na tle seksualnym i odpowiedzialności zawodowej. Stomatolodzy sądowi przypisani są do odpowiednich jednostek policji.