Nowoczesne techniki implantologii

Nowoczesne techniki implantologii

Jedną ze specjalizacji stomatologii, która zajmuje się zastąpieniem utraconych zębów poprzez implant tytanowy w szczęce nazywa się implantologia. Przebiega to w ten sposób, że umieszcza się implant w rodzaju korzenia, w samej kości, który potem mogą nosić sztuczne koronki w części specjalnie do tego przygotowanej i bliskiej strefy końcowej zęba. Istnieje także w celu uniknięcia przeniknięcia tkanki sąsiednich zębów do luki tych utraconych, ponieważ inna specjalizacja, zwana protetyką, używa techniki; która polega na wstawianiu zębów z mostkiem używając do tego zębów, które znajdują się obok. Wynika to z faktu, że mają one mocne korzenie.Do zabiegu przygotowuje się zazwyczaj chirurg, periodontolog i protetyk. Implantologia zajmuje się także badaniami naukowymi i odnajdywaniem nowych materiałów zgodnych z punktu widzenia biologicznego. Materiały te gwarantować muszą lepsze spełnianie swoich zadań i mniejsze ryzyko odrzutu po stronie organizmu. Na chwilę obecną wskaźnik nieudanych zabiegów wynosi około 4 procent, dlatego można powiedzieć że jej skuteczność jest zadowalająca. Implanty mogą być różnych kształtów i wielkości. Jest to technika nowoczesna, wynaleziona w 1981 roku, pozwalająca na odzyskanie przez pacjenta pełnych zdolności do gryzienia, mówienia czy też zwykłego estetycznego wyglądu.