Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne

Polacy należą do grupy jednej z najrzadziej przeprowadzających badania profilaktyczne. Jest to spowodowane naszą mentalnością, czyli nie pójdę zrobić badań, bo jeszcze okaże się, że na coś jestem chory, ale także tym, że żeby przeprowadzić badania profilaktyczne trzeba długo czekać w kolejce, albo za nie zapłacić. Okresowe badania są bardzo ważne zwłaszcza jeżeli mamy problemy ze zdrowiem, albo, kiedy przekroczymy pewien etap życia. Dzięki badaniom profilaktycznym możemy zapobiec lub wcześnie rozpoznać różne zmiany chorobowe na przykład nowotworowe. Nie od dziś wiadomo, że wczesne rozpoznanie podnosi prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia. Ośrodki w całej Polsce od czasu do czasu podejmują się akcji rozpowszechniania badań profilaktycznych. Poprzez reklamę w środkach masowego przekazu zachęca do aktywnego brania udziału w niej. Jest to coraz bardziej popularne. Ze względu na to, że przeciętnego Kowalskiego nie sposób nakłonić do zrobienia badań, akcje poprzedzane są dużym rozgłosem. Tak naprawdę nie wiadomo skąd wzięła się u nas niechęć do profilaktyki. Jest to jedna z naszych największych wad narodowych. Gdybyśmy poszli za przykładem naszych zachodnich sąsiadów wielu schorzeń można, by było uniknąć lub po szybkim wykryciu szybko i bezboleśnie wyleczyć. Bądźmy mądrzy i zgłaszajmy się na okresowe badania profilaktyczne.